Realizacje od 2017 r. do chwili obecnej

  • Obsługa laboratoryjna w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) betonu i stabilizacji w PGE Ekoserwis sp. z o.o.

Zakład Produkcyjny Częstochowa

Zakład Produkcyjny  Kamień

  • Obsługa budów

Budynek usługowo-biurowy – Wrocław, ul. Robotnicza 42A, działki nr 4/143 i 4/144

Przebudowa budynku garażowego nr 5/3017 w jednostce wojskowej 1145 Bolesławiec zadanie 21231

Remont budynku nr 47 (magazyn uzbrojenia i sprzętu wojskowego) ze zmianą przeznaczenia na inny magazyn ogólnego przeznaczenia – Polska Nowa Wieś

Dla Netto Sp. z o.o. – ul. Wrocławska w Sobótce

Wrocław, ul. Graniczna 13 – działka nr 1/134 AM15 obręb Strachowice

  • Receptury i badania przydatności gruntu

Stabilizacja gruntu cementem terenu wzdłuż budynku gospodarczego w Stoszowie (gm. Łagiewniki) na działce nr 1190/8

Receptury na mieszanki drogowe dla firmy Dolnośląskie Centrum Kruszyw sp. z o.o.

  • Ugięcia sprężyste, badania i ocena nośności

Miejscowość  Szepietowo-Janówka – od 0+000 do km 1+231, ul. Kolejowa – od 0+965 do km 1+270 i ul.  Kolejowa – od km 0+000 do 0+540

Osła – działka nr 256/138, 256/139, 256/140, woj. dolnośląskie, powiat bolesławiecki, gmina Gromadka

Odcinek drogi powiatowej nr 1663 O na odcinku obwodnica Nysy (rondo) – Radzikowice (koniec wsi) – 1860 m

Odcinek drogi powiatowej nr 1939 D, na odcinku od ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce (granica m. Wrocławia) do skrzyżowania ul. Żernickiej z ul. Parkową w m. Biestrzyków, gm. Siechnice – 2059,42 m

Odcinek drogi powiatowej nr 1955 D na odcinku od wiaduktu autostrady A – 4 do obiektu mostowego w działce nr 256/2 na wysokości działki nr 233w w obrębie miejscowości Karwiany – Komorowice, gm. Żórawina – 1708 m

Odcinek drogi powiatowej nr 1909 d na odcinku od miejscowości Siedlec do miejscowości Łozina, gmina Długołęka – 3002,54 m

Dla ŚPWiK w Świdnicy sp. z o.o – Świdnica ul. Pogodna – na wysokości kanalizacji

  • Badania laboratoryjne w ramach zadań:

Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie „odcinek Wronki – granica województwa wielkopolskiego, od km 52+265 do km 87+820″

Modernizacja linii kolejowej E59 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie”, odcinek Poznań Główny – Wronki, od km 0+000 do km 52+265 – LOT A oraz LOT B

Określenie warunków geologiczno-inżynierskich w związku z inwestycją pn. „Opracowanie programu zagospodarowania wód opadowych dla miasta Głogowa”

Modernizacja linii kolejowej E75 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok”

Dobudowa peronu na st. Poznań Główny wraz z przebudową przejścia podziemnego w granicy działki PKP

Budowa trzeciego toru na odcinku Poznań Główny – Poznań Wschód

Linia kolejowa nr 59 odcinek Korzeńsko – Leszno, km 59,693 – km 94,500 (fundamenty słupów trakcyjnych)

Opinia geotechniczna ustalająca geotechniczne warunki posadowienia mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367, nad rzeką Jedlica, w miejscowości Kostrzyca

Opinia geotechniczna ustalająca geotechniczne warunki posadowienia fundamentów palowych słupów trakcyjnych linii kolejowej nr 4 (CMK) Odcinek Stacja Opoczno Południe

Linia kolejowa Trzebinia-Krzeszowice (km 29,110 – 46,700 linii nr 133)

Hala produkcyjna z budynkiem socjalno-biurowym w miejscowości Stradomia Wierzchnia

Wykonanie badań geotechnicznych na linii nr 71 w ramach zadania pn. „Elektryfikacja linii nr 71 Ocice – Rzeszów” realizowanych w ramach Projektu pn.: „Prace na linii nr 71 Ocice – Rzeszów”

Badania geotechniczne podłoża pod projektowane budynki mieszkalne w Wieruszowie przy ul. Nowej

  • Badania VSS, ocena przydatności gruntu i badania laboratoryjne w ramach zadania:

Modernizacja linii kolejowej E202 w ramach zadania inwestycyjnego  pn.: „Prace na linii kolejowej nr E202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk”

  • Badania laboratoryjne gruntu podłoża, ocena makroskopowa warstw konstrukcyjnych z badaniami i oceną podbudowy z betonu cementowego do projektu

Wrocław, pl. Społeczny, etap I – Rozbiórka Estakady Zachodniej z dostosowaniem układu drogowego do potrzeb ruchowych – przebudowa skrzyżowania

  • Dokumentacje geotechniczne z rozpoznania stanu nawierzchni

Sprawozdanie z badań nawierzchni i podłoża gruntowego w związku z realizacją tematu: „Przebudowa drogi gminnej 102270 w ul. Krótkiej”

Sprawozdanie z badań nawierzchni i podłoża gruntowego w związku z realizacją tematu: „Przebudowa drogi gminnej 102270 w ul. Mokrej”

Sprawozdanie z badań nawierzchni i podłoża gruntowego w związku z realizacją tematu: „Przebudowa drogi gminnej 121306D w łączniku ul. Sinapiusa z ul. Skłodowskiej”

Sprawozdanie z badań geotechnicznych oraz ugięć nawierzchni w związku z realizacją tematu: „Opracowanie dokumentacji projektowej „przebudowa ul. Warszawskiej w Sobótce”

  • Ugięcia sprężyste, odwierty w konstrukcji drogi i podłożu

Przebudowa drogi powiatowej 1341D z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakrzowską w miejscowości Szczodre do skrzyżowania z ul. Wrocławską w miejscowości Długołęka, gm. Długołęka

Rozbudowa drogi wojewódzkiej NR 392 OD km 13+354 do km 14+297 w rejonie m. Lądek Zdrój (ul. Kłodzka)

  • Ocena stanu dróg przed wykonaniem robót budowlanych wraz z zaleceniami

Droga pożarowa nr 42 od ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego w miejscowości Zielonka i nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wzdłuż Cmentarza Poległych w Bitwie Warszawskiej w 1920 r. i wjazdu na budowę Muzeum Bitwy Warszawskiej we wsi Ossów