Przeprowadzamy badania z zakresu oceny jakości asortymentów robót budowlanych w odniesieniu do specyfikacji technicznych i norm.