• Materiały kamienne

Wytrzymałość na ściskanie – PN-EN 1926, PN-B-041110:1984

Nasiąkliwość – PN-EN 13755, PN-B-04101:1985