• Materiały do ulepszonego podłoża

Uziarnienie – PN-EN 933-1
Nasiąkliwość – PN-EN 1097-6

Zawartość wody – PN-EN 1097-5
Wskaźnik nośności CBR – PN-EN 13286-47
Wilgotność optymalna metodą Proctora – PN-EN 13286-2

  • Kruszywa do mieszanek związanych i niezwiązanych

Uziarnienie – PN-EN 933-1
Wskaźnik kształtu – PN-EN 933-4

Zawartość wody – PN-EN 1097-5
Gęstość – PN-EN 1097-6
Nasiąkliwość – PN-EN 1097-6
Wilgotność optymalna metodą Proctora – PN-EN 13286-2
Wskaźnik nośności CBR – PN-EN 13286-47