• Obsługa geotechniczna i badania polowe

Sondowania dynamiczne sondą DPL (lekką) – PN-B-04452:2002
Wskaźnik zagęszczenia gruntu metodą cylindra wciskanego, piasku kalibrowanego – BN-77/8931-12
Moduł odkształcenia podłoża przez obciążenie płytą statyczną (VSS) – PN-S-02205:1998
Moduł odkształcenia podłoża lekką płytą dynamiczną – wg IBDiM „Badanie i ustalenie zależności korelacyjnych dla oceny stanu zagęszczenia i nośności gruntów niespoistych płytą dynamiczną, TP BF-StB cz. B 8.3
Ugięcie nawierzchni przy użyciu ugięciomierza belkowego (Benkelmana) – BN-70/8931-06

 

  • Opinie geotechniczne