• Ocena stanu nawierzchni

Wykonujemy rozpoznania nawierzchni drogowych do kategorii ruchu KR4 pod ich wzmocnienia lub przebudowy, w tym odwierty w konstrukcji i w podłożu oraz badania belką Benkelmana wraz z podaniem parametrów dla Projektanta  i wyznaczeniem odcinków jednorodnych pod względem konstrukcyjnym i na podstawie oceny nośności.

  • Prace kameralne i badania terenowe

Wizja lokalna ze stanu nawierzchni, poboczy i odwodnienia powierzchni wraz z opisem i dokumentacją zdjęciową.

Odwierty w konstrukcji metodą „HILTI”.

Odwierty w gruncie min. 2 m poniżej spodu konstrukcji.

Pomiar grubości warstw konstrukcyjnych wraz z opisem makroskopowym.

Ocena sczepności warstw.

Ocena stanu i rodzaju gruntu podłoża konstrukcji oraz ocena warunku mrozoodporności konstrukcji i wyznaczenie grupy nośności na podstawie wysadzinowości lub wskaźnika nośności CBR.

Ugięcia sprężyste nawierzchni przy użyciu belki Benkelmana wraz z podziałem na odcinki jednorodne i oceną kategorii ruchu.

Pomiar wskaźnika równości podłużnej IRI profilografem laserowym zgodnie z Dz. U. Nr 43 poz. 430.

Pomiar właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni przy użyciu przyczepy dynamometrycznej SRT-3 zgodnie z Dz. U. Nr 43 poz. 430.