• Materiały do nasypów i wymiany gruntów

Analiza sitowa – PN-B-04481:1988
Analiza sitowo-pipetowa – wg Z. Wiłuna
Wilgotność naturalna – PN-B-04481:1988
Wskaźnik różnoziarnistości – PN-B-04481:1988
Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego – PN-B-04481:1998
Granica płynności – PN-B-04481:1988
Granica plastyczności – PN-B-04481:1988
Współczynnik filtracji – BN-76/8950-03, wzór USBSC, wzór Slichtera
Zawartość części organicznych – PN-B-04481:1988, PN-78/B-06714/26 (barwa cieczy)
Wskaźnik piaskowy – BN-64/8931-01, PN-EN 933-8
Wskaźnik nośności CBR – PN-S-02205:1998
Kapilarność bierna – PN-60/B-04493