• Mieszanka betonowa

Pobieranie próbek – PN-EN 12350-1
Konsystencja mieszanki metodą opadu stożka – PN-EN 12350-2
Zawartość powietrza w mieszance betonowej metodą ciśnieniomierza – PN-EN 12350-7

  • Beton stwardniały

Wytrzymałość na ściskanie – PN-88/B-06250, PN-EN 12390-3
Nasiąkliwość – PN-88/B-06250
Gęstość – PN-EN 12390-7
Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem 0,5 MPa – PN-EN 12390-8
Przepuszczalność wody przez beton – PN-88/B-06250

  • Beton w konstrukcjach

Oznaczenie liczby odbicia młotkiem Schmidta – PN-12504-2
Odwierty rdzeniowe – Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie – PN-12504-1, PN-EN 12390-3

  • Prefabrykaty betonowe

Nasiąkliwość – PN-EN 1338, PN-EN 1339, PN-EN 1340