W latach 2002-2017 właściciel CBD opracował wiele:

  • opinii technologicznych dotyczących wzmocnień i materiałów wbudowanych w konstrukcje różnego rodzaju nawierzchni drogowych,
  • ocen stanu nawierzchni,
  • opinii technologicznych dotyczących ocen przyczyn powstania uszkodzeń różnego rodzaju nawierzchni,
  • receptur na wzmocnienia z kruszyw i gruntów niezwiązanych oraz związanych różnego rodzaju spoiwami hydraulicznymi dostępnymi na polskim rynku,
  • receptur na mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne i chude betony.